Schoolcommissie

 

Wie zijn wij?

Naast de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de overblijfcommissie heeft KBS De Bongerd ook al jaren een schoolcommissie.

 

Wat doet de schoolcommissie?

De schoolcommissie vervult op onze school de rol van klankbordgroep. De afgelopen jaren organiseerde de schoolcommissie 1 klankbordavond per jaar waarbij aan de hand van een gespreksthema met ouders uit verschillende groepen werd gesproken. Adviezen die daaruit voortvloeiden werden vervolgens gedeeld met de directeur van de school.

Daarnaast worden er tijdens het overleg tussen de schoolcommissie en de directeur onderwijskundige en organisatorische zaken gedeeld.
 

Wie zitten er in de schoolcommissie? 

Op dit moment zijn alle groepen vertegenwoordigd.  De schoolcommissie bestaat uit de volgende ouders:
Paul de Raad (voorzitter), Edwin Tiebot, Ellen Pohlmann, Margot Hulsink, Saskia Lambrechts, Sabine Nalis, Annemarie Kinnegim

 

Hoe vaak komt de schoolcommissie bij elkaar?

De schoolcommissie komt zo’n 5x op jaarbasis samen.
 

Wat zijn speerpunten voor schooljaar 2018/2019?

Voor schooljaar 2018/2019 stelt de schoolcommissie in samenspraak met de directeur de volgende speerpunten / acties centraal:

  1. Meningen, gevoelens bij ouders peilen en advies inwinnen op basis van onderwerpen die er op dat moment of in dat schooljaar spelen binnen de school.
  2. Hoe kunnen we nog meer ouders activeren tot deelname, hulp en betrokkenheid bij school? Hoe kunnen we een nog grotere verbondenheid realiseren? Hoe kunnen we het ouderklimaat positief blijven stimuleren? In schooljaar 2018/2019 komen de drie geledeingen binnen de school, de MR - De oudervereniging en de schoolcommissie,  een aantal keren samen. Dit om elkaar te ontmoeten, elkaar daar waar nodig te informeren en adviezen en meningen te delen. 
  3. ‘Klassenouder’ introduceren
  4. 1 klankbordavond organiseren
  5. Nadenken en advies geven over een mogelijke nieuwe constructie/frequentie schoolreisje versus schoolfeestdag.
  6. Open dag de Bongerd (ergens in februari). Kunnen enkele ouders vanuit de oudervereniging hierin wellicht ondersteunen (een groepje nieuwe ouders rondleiden)? Afgelopen jaar was de animo enorm en de organisatie te beperkt.
  7. Vervanging van Edwin en Paul binnen de schoolcommissie