Dit geld hebben we ingezet bij het thematisch werken. Bij het thema jagers en boeren is de middenbouw naar het infocentrum in Den Nul geweest. Bij het thema windkracht hebben we een gastspreker uitgenodigd die kwam vertellen over duurzame energie. Bij het thema kastelen werd er een echt kasteel bezocht.
Daarnaast hebben we materialen aangeschaft, zoals bouwen met magneten en een elektro set.