Meldcode kindermishandeling en huiselijk

geweld

Als team van onze school zijn we verantwoordelijk voor het effectief reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de 5 stappen van de `Meldcode`te handelen.

In het kort houdt dit in;

1. Signalen in kaart brengen.

2. Collegiale consultatie;bespreken met

intern begeleider,collega’s.

3. Gesprek met ouders.

4. Afwegen van de ernst van de situatie.

5. Beslissen hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Voor meer informatie verwijzen we naar de site www.kadera.nl
Ook kunt u voor vragen terecht bij de intern begeleider.