Leerlingenraad K.b.s. de Bongerd
  

Hallo, Wij zijn de leerlingenraad van 2018/2019.

Wij zijn: Gijs, Lexi, Lize, Lynn, Eva, Maud, Sophie, Sem, Chiel, Simon, Pim en Willem en zitten in de groepen 3 t/m 8. Wij zijn uitgekozen door onze klassen, omdat ze ons een goede kandidaat voor de leerlingraad vinden of omdat we goede ideeën hebben om de school te verbeteren.

De Babbelbox.
Tot aan de kerstvakantie van 2018 zijn we bezig met de Babbelbox. Samen denken we als leerlingenraad van De Bongerd na over hoe wij graag willen leren en hoe de school eruit zou moeten zien. Daar doen ook leerlingen van groep 1 en 2 aan mee. Daar maken we samen met juffrouw Mirthe korte filmpjes van. Deze opdracht gebeurt op alle 22 scholen van mijnplein. Samen wordt het 1 film waarin de kinderen aan het woord zijn over de school van de toekomst. In 2019 is het plan dat de leerlingenraad van elke mijnplein school wordt uitgenodigd op de mijnplein kinderconferentie. Daar kunnen we dan ook misschien de film zien met de kinderen in de hoofdrol.

Als jullie vragen hebben, dan kun je ons zo opzoeken op school!
 
         
Het team van k.b.s. de Bongerd vindt  het belangrijk om  haar leerlingen actief te betrekken bij de school. Een onderdeel van burgerschap is dat leerlingen actief leren meedoen en meepraten in de school. Op deze manier worden zij nadrukkelijk in de gelegenheid  gesteld vorm te geven aan hun eigen onderwijssituatie.
De leerlingenraad bestaat uit groepsvertegenwoordigers van de groepen 3 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op de Bongerd kunnen plaatsvinden.
Zij vertegenwoordigen hierbij de meningen en ideeën van de kinderen op school. De leerlingenraad wordt  begeleid door juffrouw Mirthe en meester Ruben.
Visie
Kinderen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt en dat er met deze ideeën, waar mogelijk, iets gedaan wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor de kinderen om hun ideeën uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.
Doelen
K.b.s. de Bongerd  beoogt met het hebben van een leerlingenraad een aantal doelen te weten:
â—‹ Kinderen leren een eigen mening te vormen.
â—‹ Kinderen leren ideeën en meningen te beargumenteren en te verwoorden.
â—‹ Kinderen leren d.m.v. discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is  
â—‹ Kinderen leren actief te luisteren.
â—‹ Kinderen leren overleggen en samen te werken.
â—‹ Kinderen leren elkaars mening te respecteren.
â—‹ Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen.
â—‹ Kinderen leren zichzelf te presenteren.
â—‹ Kinderen krijgen op een speelse wijze inzicht op de werking van een democratie.
â—‹ Kinderen leren om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap).
â—‹ Kinderen worden gemotiveerd voor school en leren.
Verantwoording
Door kinderen als gesprekspartners serieus te nemen zal hun plezier en motivatie voor school en leren toenemen. Ze leren zelf verantwoordelijk te zijn om van de school een fijne leer-, speel-, en werkplek te maken. Dit doen zij door samen na te denken over activiteiten/ veranderingen die daarvoor kunnen zorgen, zich daar een mening over te vormen, deze te beargumenteren en op een heldere manier te verwoorden. Deze vaardigheden kunnen de kinderen in hun latere studie en/of baan goed gebruiken.
Naast deze vaardigheden willen wij de kinderen leren om op een goede manier te overleggen en samen te werken, aangezien dit belangrijke sociale vaardigheden zijn die ze in hun verdere leven nog vaak nodig zullen hebben. Om dit te kunnen bereiken moeten de kinderen leren naar elkaar te luisteren. Ze leren dat ze het niet met elkaar eens hoeven te zijn, maar wel elkaars mening moeten respecteren en ze leren door overleg tot overeenstemming te komen.
Door de kinderen kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan de leerlingenraad krijgen ze op een speelse wijze inzicht in de werking van een democratie. Ze ervaren hoe het is om op een groepsvertegenwoordiger van eigen keuze te mogen stemmen.
Groepsvertegenwoordigers leren om de mening van een groep te vertegenwoordigen en ervaren dat het niet altijd een gemakkelijke opgave is om tot overeenstemming te komen wanneer er meerdere ‘partijen’ aan een tafel zitten. Op die manier zullen ze uit eigen ervaring beter begrijpen hoe ons politiek systeem in elkaar zit en werkt. Hierdoor wordt het voor hen gemakkelijker om deel te nemen aan onze maatschappij.
Invulling en uitvoering
Aan het begin van het schooljaar wordt er in de groepen 3 t/m 8 uitleg gegeven over de leerlingenraad.
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen als groepsvertegenwoordiger. De gekozen klassenvertegenwoordigers komen een x aantal keren per jaar bij elkaar tijdens een leerlingenraadsvergadering. Deze vergadering wordt voorgezeten door juffrouw Mirthe of meester Ruben. 
In een leerlingenraadsvergadering worden de ideeën die de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben aangedragen d.m.v. een agenda ingebracht. De ideeën worden besproken en er worden standpunten ingenomen. Deze standpunten worden indien nodig door juffrouw Mirthe of meester Ruben meegenomen in het teamoverleg. Daar worden de uiteindelijke beslissingen genomen.
De groepsvertegenwoordigers worden, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk betrokken bij en/of zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de actiepunten die voortgekomen zijn uit de leerlingenraadsvergadering.
 Evaluatie
Aan het einde van het schooljaar wordt er samen met de leerlingenraad geëvalueerd. Welke acties / plannen zijn gelukt en succesvol (geweest)? Wat is niet gelukt? Welke tips / ervaringen moeten we overgeven aan de volgende leerlingenraad. De leerlingenraad is ook betrokken bij het installeren van de nieuwe leerlingenraad.