De oudervereniging
 
Voorzitter:                            Betty Jelier
Penningmeester:                 Alien ter Mate
Secretaris:                           Ina van Ommeren
Leden:                                 Martiene Suurd
                                            Annet van Oosterhout
                                            Gerni Strijdveen
                                            Wendy van Born 
                                            Marion Kappert
Namens het team:              Kim Hogeman

De doelstelling van de ouderraad is de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Ze probeert dit doel te bereiken door:
-                      Het helpen organiseren van allerlei activiteiten (Sinterklaas, Kerst, schoolreis enz.)
-                      Het verrichten van allerlei hand- en spandiensten voor de school
-                      Informatie te verstrekken
-                      Een jaarvergadering te organiseren
-                      Samen met de ouders en het team te praten over opvoeding en onderwijs
Zijn er zaken waar de oudervereniging volgens u aandacht aan moet schenken, laat het ons weten. Wij vinden het prettig wanneer u met ons meedenkt.
Tijdens de jaarvergadering zullen tevens de nieuwe leden van de oudervereniging worden “voorgesteld”.

Notuelen jaarvergadering 12 oktober 2017
U kunt hier de notuelen lezen: /syndeo_data/media/Notulen_jaarvergadering_Ouderraad_dd_12_oktober_2017.pdf
                       
Jaarvergadering
Eenmaal per jaar organiseert de ouderverenigin een jaarvergadering voor alle ouders, het schoolteam, de schoolcommissie en de medezeggenschapsraad. Dit jaar was de jaarvergadering op donderdag 13 oktober om 19.30 uur. Op deze bijeenkomst worden onder andere schoolzaken besproken. Daarnaast is er een spreker aanwezig. Dit jaar was dat juf Kim, over gedragsverwachtingen.
 
Bijeenkomsten
De oudervereniging komt om de twee maanden bijeen (en waar nodig vaker).
 
Taakverdeling
Binnen de oudervereniging zijn er werkgroepen gevormd. Samen met een of meerdere leerkrachten dragen zij zorg voor een bepaalde activiteit, ouderhulp, Sinterklaas, schoolreisje, Kerstfeest, klussengroep, enz. Waar nodig zullen zij ook andere ouders inschakelen.
 
Contact
U kunt ons mailen op orbongerdboerhaar@hotmail.com, maar u kunt ons natuurlijk ook altijd aanspreken.