De oudervereniging
 
Voorzitter:                            Betty Jelier
Penningmeester:                 Alien ter Mate
Secretaris:                           Ina van Ommeren
Leden:                                 Ilse, Karin, Rineke, Anja, Leonie, Marit en Linda.
                                            
Namens het team:              Yanara Hendriks

De doelstelling van de oudervereniging is de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Ze probeert dit doel te bereiken door:
-                      het helpen organiseren van allerlei activiteiten (Sinterklaas, Kerst, schoolreis enz.);
-                      het verrichten van allerlei hand- en spandiensten voor de school;
-                      informatie te verstrekken;
-                      een jaarvergadering te organiseren;
-                      samen met de ouders en het team te praten over opvoeding en onderwijs.
 
Zijn er zaken waar de oudervereniging volgens u aandacht aan moet schenken, laat het ons weten. Wij vinden het prettig wanneer u met ons meedenkt.Tijdens de jaarvergadering zullen tevens de nieuwe leden van de oudervereniging worden “voorgesteld”.
                      
Jaarvergadering
Eenmaal per jaar organiseert de oudervereniging een jaarvergadering voor alle ouders, het schoolteam, de schoolcommissie en de medezeggenschapsraad. Op deze bijeenkomst worden onder andere schoolzaken besproken. Daarnaast is er een spreker aanwezig.

Notulen jaarvergadering 1 november 2018:
U kunt hier de notulen lezen: /syndeo_data/media/Notulen_jaarvergadering_Ouderraad_dd_1_november_2018.pdf
 
Bijeenkomsten
De oudervereniging komt om de twee maanden bijeen (en waar nodig vaker).
 
Taakverdeling
Binnen de oudervereniging zijn er werkgroepen gevormd. Samen met een of meerdere leerkrachten dragen zij zorg voor een bepaalde activiteit, de ouderhulp, het Sinterklaasfeest, het schoolreisje, het Kerstfeest, de klussengroep, enz. Waar nodig zullen zij ook andere ouders inschakelen.
 
Contact
U mag ons altijd aanspreken.