De oudervereniging
 
Voorzitter:                            Betty Jelier
Penningmeester:                 Alien ter Mate
Secretaris:                           Anja van Wijnen
Leden:                                 Ina, Karin, Rineke, Leonie, Marit en Linda.
                                            
Namens het team:              Yanara Nijboer

De doelstelling van de oudervereniging is de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Ze probeert dit doel te bereiken door:
-                      het helpen organiseren van allerlei activiteiten (Sinterklaas, Kerst, schoolreis enz.);
-                      het verrichten van allerlei hand- en spandiensten voor de school.
 
Zijn er zaken waar de oudervereniging volgens u aandacht aan moet schenken? Laat het ons weten. Wij vinden het prettig wanneer u met ons meedenkt.

Notulen jaarvergadering 1 november 2018:
U kunt hier de notulen lezen: /syndeo_data/media/Notulen_Jaarvergadering_Oudervereniging_7-11-2019.pdf
 
Bijeenkomsten
De oudervereniging komt om de twee maanden bijeen (en waar nodig vaker).
 
Taakverdeling
Binnen de oudervereniging zijn er werkgroepen gevormd. Samen met een of meerdere leerkrachten dragen zij zorg voor een bepaalde activiteit, de ouderhulp, het Sinterklaasfeest, het schoolreisje, het Kerstfeest, de klussengroep, enz. Waar nodig zullen zij ook andere ouders inschakelen.
 
Contact
U mag ons altijd aanspreken.