Onze schoolOnze school is één van de 19 scholen die valt onder de Stichting Christelijk Onderwijs Salland. De school is een Katholieke basisschool. Omdat het de enige school in Boerhaar is, bezoeken ook niet-Katholieke kinderen onze school. Naast het dorp richt de school zich op een groot buitengebied en op de Krijtenberg, een nieuwbouwwijk van Wijhe, die tegen Boerhaar aanligt.

De school in Boerhaar kent al een lange traditie. In 1859 kwam in Boerhaar de eerste school voor bijzonder onderwijs in het Aartsbisdom Utrecht die niet toebehoorde tot een kloosterorde. De school heette destijds Sint Adrianusschool. Het schoolgebouw stond overigens ongeveer daar waar nu de speelplaats ligt.
Het huidige gebouw dateert uit 1910, maar het onderging een grondige verbouwing in 1976, waarbij de school ook een naamswijziging onderging. Tenslotte zijn er in 1984 nog enkele aanpassingen verricht om de school geschikt te maken voor onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Van oudsher is de school nauw verbonden met de Willibrordusparochie in Boerhaar.
 

In 2002 is onze school gestart met een nieuwe naam. De Bongerd (dialect voor boomgaard) is een naam die verbonden is met de streek, omdat in het verleden veel boomgaarden in de omgeving van Boerhaar hebben gestaan en nog steeds staan. De Bongerd is ook de plek waar het fruit beschermd tegen invloeden van buitenaf kan rijpen. Wij hopen dat onze school de beschermende plek is waar kinderen met plezier naar toe gaan en op een veilige en verantwoorde wijze leren en spelen.