Vakantierooster schooljaar 2017-20178

Hieronder vindt u de vakanties voor schooljaar 2017-2018
Als er nog een vrije dag bij komt krijgt u hierover tijdig bericht.
                      

 
Herfstvakantie                  23-10-2017  t/m    27-10-2017
Kerstvakantie                    25-12-2017  t/m    05-01-2018
Voorjaarsvakantie            26-02-2018  t/m    02-03-2018
Pasen                                 30-03-2018   t/m   02-04-2018
           
Meivakantie                      30-04-2018  t/m    11-05-2018
Hemelvaartsdag              valt in de meivakantie
Pinksteren                         21-05-2018 
Zomervakantie                 23-07-2018  t/m    31-08-2018
 
Vrije dagen:
Foekepotten                                                13-02-2018 Continurooster. Om
                                                                       14.00 uur vrij      
Vrijdagmiddag voor kerst                          Vrijdagmiddag 22 dec. gr. 5 t/m 8
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie   Vrijdagmiddag 21 juli gr. 5 t/m 8
Studiedagen.                                                Woensdag 1-11-2017 (studiedag mijnplein
                                                                        gr. 1 t/m 4)
 
Als er nog studiedagen bij komen zal er gewerkt worden met een continurooster of is er een vrije dag voor de leerlingen, maar daar krijgt u dan ruimschoots van te voren bericht over.