Werkstuk en spreekbeurt
                                                         
Werkstuk
Stap 1
Verzin een leuk en origineel onderwerp waar genoeg informatie over te vinden is. Denk daarbij aan internet, tijdschriften, junior informatieboekje en de bibliotheek. Lees de gevonden informatie goed door. Zoek onbekende woorden op in een woordenboek. Als er teveel moeilijke woorden instaan kun beter een andere tekst zoeken.
 
Stap 2
Na het lezen maak je een hoofdstukindeling. Bedenk voor minimaal 3 hoofdstukken waar ze over gaan. Daarna ga je de hoofdstukken in een kladversie schrijven. Gebruik informatie die je gelezen hebt, maar schrijf het nooit letterlijk over. Je moet minimaal 3 bladzijdes geschreven hebben.
 
Stap 3
Maak een goede versie van het werkstuk. Vergeet niet om er illustraties als leuke plaatjes, foto’s en evt tekeningen in te doen. Denk ook aan een mooie voorkant.
 
Stap 4
Maak een voorwoord en inhoudsopgave. Lees je eigen werkstuk nog eens door. Krijgt de lezer voldoende informatie? Zijn de zinnen duidelijk? Maak er een mooi geheel van.
 
Spreekbeurt
Informatie
Je spreekbeurt houd je over je werkstuk, maar let op dat je het werkstuk niet letterlijk voorleest. Probeer er een mooi verhaal van te maken.
 
Indeling
Vertel waar je je spreekbeurt over houdt. Vertel ook de inhoudsopgave. Probeer zoveel mogelijk te vertellen en niet voor te lezen. Gebruik een spiekbriefje voor de goede volgorde. Gebruik nooit woorden die je zelf niet begrijpt.
 
Het bord
Gebruik het bord voor plaatjes. Je mag ook een powerpoint maken. Ook mag je het white board gebruiken. Wil je het digitaal schoolbord gebruiken, zorg dan dat je alles op memoriestick bij je hebt. Zorg dat je het geheel mooi aankleedt.
 
Vragen
Zorg dat je 3 vragen hebt die je na afloop aan de klas kunt stellen. Zij mogen ook een vraag aan jou stellen.
 

Hieronder een brief aan ouders over begeleiding van werkstuk/spreekbeurt:
Beste ouders,
 
Op dit moment zijn wij in de groep 5 t/m 8 bezig met de werkstukken. Door middel van deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken rondom het werkstuk.
 
Waarom maken wij een werkstuk?
In groep 5 maken de kinderen voor het eerst een werkstuk. Het doel is om de opbouw en de verschillende onderdelen van het werkstuk te leren kennen. Wat is een voorwoord? Wat moet er in een voorwoord staan? Ook leren ze om met de computer te werken. Hoe kan ik typen? Hoe voeg ik een plaatje toe?
 
In groep 6 zijn de doelen van groep 5 nog steeds belangrijk, maar dan vinden we het ook belangrijk dat de kinderen bezig zijn met tekstverwerken. Ze zoeken informatie, leren steekwoorden te gebruiken, om zo de tekst in eigen woorden te schrijven.
 
In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen al voldoende ervaring opgedaan en verwachten we een stapje verder. Het huisdier is dan geen goed onderwerp meer. Kinderen kiezen dan een redelijk onbekend onderwerp (een land, een natuurverschijnsel, onderwerpen in de geschiedenis, enz.)
 
Wat doen we op school?
Op school zijn we begonnen met het kiezen van het onderwerp. Als het onderwerp gekozen is, dan gaan we er informatie bij zoeken. Na het lezen van de informatie worden er hoofdvragen bedacht. Dit zijn de onderwerpen van de hoofdstukken. De hoofdstukken worden geschreven en ingeleverd bij de leerkracht. Deze geeft zo nodig nog tips.
 
Wat moet er thuis nog gebeuren?
Wanneer alle hoofdstukken geschreven zijn, dan gaat alles mee naar huis. De kinderen krijgen 2 weken de tijd om het werkstuk af te maken. Inhoudelijk is het werkstuk al klaar, maar nu gaan we naar de afwerking. Ze typen de tekst over, zoeken er plaatjes bij en maken er een geheel van. Het knippen en plakken van afbeeldingen op de computer leggen we op school uit.
 
Waar kunt u als ouder mee helpen?
Van ouders verwachten wij een ondersteunende rol. U kunt samen met uw kind het werkstuk nog eens doorlopen. Zitten alle onderdelen erin die erin moeten zitten? Klopt de volgorde? Is het netjes afgewerkt? Heb je aan de paginanummers gedacht? Om u en uw kind te helpen krijgt uw kind van ons mee:
-       een blad met eisen waaraan een werkstuk moet voldoen om een ruim voldoende te halen.
-       het beoordelingsblad. Zo kunt u zien wat de onderdelen zijn die erin moeten zitten en in welke volgorde.
 
Wij hopen dat deze brief duidelijkheid schept. Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u deze gerust stellen. Ook tijdens het thuiswerken kunnen kinderen altijd weer terug komen met vragen bij de leerkracht.
 
Met vriendelijke groet,
 
De bovenbouwleerkrachten
 
Kbs De Bongerd